Foredrag

Kunnstig inteligens og etikk

Datamaskiner som kan ta selvstendige beslutninger har alt gjort sitt inntog i samfunnet. Fra selvkjørende biler, til automatisk administrasjon av søknader. Kunstig intelligens er blitt en viktig del av vårt samfunn. Dette har sine utfordringer. Skal maskiner få ta etiske beslutninger om hva som er rett og galt? Hvem skal lære dem forskjellen?

SmartHus og KI

Oppvarming av hus og bygninger krever store mengder energi. Dagens systemer er ofte enkle. Med moderne teknologi kan bygninger selv lære seg når varmen må skrus på for å tilpasse seg beboernes bruksmønster. Bygninger som kan lære og optimalisere seg selv er fremtiden.

KI, hva er det og hvordan bruker du det riktig

KI er overalt, og det er mange verktøy og muligheter som kan tas i bruk. I dette foredraget får du en grundig introduksjon i hva KI er, og hvordan det brukes riktig. Foredraget er ment for dem som ønsker å lære mer, og vil bruke KI effektift, særlig med fokus på tekstgeneratorer som ChatGPT og liknende.

Etter og videreutdanning (EVU)

Skreddersydde EVU kurs kan tilpasses din bedrift og behov. Et EVU-kurs vil gi grunnlegende og praktisk kunnskap om bruk av KI, tilpasset, inkludert hands-on erfaring med kode-øvelser og praktiske oppgaver.