USB Keypad
Dette prosjektet gikk ut på å lage et enkelt tastatur med USB tilkobling. Ved å bruke en PIC18F4550 kan man enkelt lage en elektronisk enhet som kommuniserer over USB.

Man kan enten bruke GENERIC HID klasse, som er en åpen protokoll for å sende datablokker til PC, eller man kan bruke en tastaturklasse. Sistnevnte vil gjøre at enheten kan sende karakterer til PCsom et vanlig tastatur.

Selve keypad'en som vist på bilde kan være hva som helst, enten en ferdig hyllevare som her, eller et printkort med enkeltstående knapper, i ønsket konfigurasjon og utførelse.

I dette prosjektet ble det bruk GENERIC HID fordi det også var ønskelig å sende data(slå av og på en buzzer) tilbake til mikrokontrolleren, noe tastaturklassen av USB drivere ikke støtter.

Her er det brukt en standard 3x4 keypad, men man kan naturligvis sette opp en hvilken som helst konfigurasjon av brytere, enten i matrise slik som her, eller en bryter per IO pinne på mikrokontrolleren (nødvendig om man vil kunne registrere samtidige trykk på tastene)

Nøkkelegenskaper vil være:
  • Trenger ingen drivere
  • Antall knapper, og oppsett av knapper kan spesifiseres
  • USB tilkobling gir strømtilførsel fra PC
  • Kan integreres i andre enheter
  • Kan utvides med liten LCD skjerm, pekeplate, osv.