Multi Servo driver
Målet i dette prosjektet er å forbedre et eksisterende design på servo driver. I motsetting til Digital Servo Driver prosjektet, er dette kortet ment og monteres utenfor servoene, med ledninger strukket bort til driverkortet.Dette kortet vil også fungere som en erstatning for servoenes interne elektronikk. Servoene må åpnes og fem ledere trekkes ut av servo til driverkortet. Disse er feedbackpotmeter + og -, samt signalet, og motor + og -.

Driverkortet vil bruke en mosfet h-bro for å pulsbreddemodulere strømmen til motorene i servoen, samtidig som potmeteret vil måles av en isolert analog inngang. Isolasjon vil hindre støy fra motorene i å ødelegge feedback signalet.

Signalet til H-broen vil styres fra en mikrokontroller. Denne vil regulere servoene vha en PID regulator og evt. en form for dynamisk banefølger. Mikrokontrolleren vil kommunisere med PC via USB GENERIC HID.