Sekskanal amperemeter med motstand
Dette instrumentet er et amperemeter med seks kanaler og intern motstand for direkte måling av strøm fra strømgiver.

Kanalene har tilkobling for pluss og minus hver for seg, slik at man kan måle på isolerte utganger. Det er ingen "common" mellom utgangene.

Alle kanalene er dimensjonert til å tåle en amper strøm pr kanal.

Det ble valgt analoge viser-instrumenter for å lettere kunne identifisere impulser/spikes på signaler.

Instrumentet har banan-stift kontakter for tilkobling av utstyr, og vippebryter for å velge mellom 22 og 33 ohms motstand.

Interne motstander er effektmotstander og naturligvis dimensjonert til å tåle en amper pr kanal. Totalt 12 motstander i hele instrumentet, hvorav seks kan være innkoblet til en hver tid.

Nøkkelegenskaper vil være:
  • Kan måle strøm fra strømgiver direkte
  • Intern motstand kan velges
  • Ved å bruke vippebryter pr kanal kan man ha to ulike motstander
  • Analoge viserinstrument gir mulighet for å se impulser
  • Kan lages med digitale instrument
  • Kan også lage tilsvarende instrument for måling av spenning