2DOF Hexapod

En "hexapod" er en gående robot med seks ben. Denne har 2DOF, dvs. to frihetsgrader, eller to bevegelige led, pr bein. Hodet kan vinkles og tiltes, og inneholder tre ultralyd avstandmålere som roboten bruker til å navigere etter. Enheten er helt selvgående og innehar nok intelligens til å navigere rundt i et rom uten å kollidere.


6DOF Robot arm

Dette er en modell av en 6DOF industriell robot arm. Den har seks bevegelige led som gjør at den kan nå vilkårlig posisjon og orientasjon innenfor sitt workspace. Roboten er ment og demonstrere kontrollalgoritmer for industrielle manipulatorer.
ARM sim

En robotsimulator med 3D grafikk baser på OpenGL. Programmet kan simulere en 6DOF manipulator, som spesifiseres vha Denavit Hartenberg parametre for enheten. Programmet kan ta imot vinkel og vinkelhastighet via UDP, slik at det kan brukes mot tredjeparts software. Programmet er ment brukt for å teste kontrollalgoritmer mot simulator før de testes mot en fysisk robot og potensielt forvolder skade.

MSOP08 Loddeprøve

MSOP08 er en av de minste SMD pakkene som finnes. Med en pitch, avstand mellom bein fra senter til senter, på 0.65mm er disse en utfordring for håndlodding/rework. Selv med reflow ovner kan det lett bli loddebro mellom bein om man ikke er forsiktig. Derfor egner denne pakken seg godt som en test på hva man kan lodde for hånd. Bildene er tatt med digitalt mikroskop med 640x480 oppløsning.
USB keypad

Et enkelt USB tastatur, i dette tillfellet numeriske taster 0-9 samt * og #. Tastaturet kan konfigureres med enkeltstående knapper eller som her med hyllevare keypad matrix. Design, layout og plasering på knapper kan velges helt fritt. Tastaturet komuniserer via USB, enten som en GENERIC HID eller som et vanlig tastatur. Ved bruk av GENERIC HID kan man også sende data tilbake, f.eks. slå av og på summer. Ingen av alternativene krever instalasjon av driver, men GENERIC HID trenger litt kildekode(C++ objekt) for å hente ut informasjon fra standard windows GHID driver.


Sekskanal amperemeter


Et enkelt sekskanals ampermeter med intern lastmotsand. Instrumentet er egnet for testing og utvikling av strømstyrende applikasjoner. Instrumentet har analoge visere slik at man enkelt kan se pulser/spiker som måtte oppstå. Lastmostand kan velges til 22 eller 33 ohm individuelt pr kanal. Andre lastverdier er også mulig. 10W Effekmotsander er brukt og festet til aluminiumchassis med varmeledende pasta for å sikre god kjøling. Tilkobling i front vha bananstift plugger(lab plugger). Frontdeksel er laget av PVC.