LM317 current limiter
Dette produktet består av et enkelt kort for strømbegrensing i prototyper. Kortet bruker en LM317 for å begrense strømmen. Ved hjelp av en hullmontert motstand kan strømmen begrenses til en maksimal verdi, gitt som 1.25V/R.


Et slikt kort er nyttig i utvikling av prototyper der man ønsker å begrense skader ved overstrøm eller kortsluttning. Kortet kan også brukes i batteri-applikasjoner for å begrense strømtrekk fra batteri, eller f.eks til oppladning av kondensatorer.

Printet er 50x25mm, med festehull 3mm fra hvert hjørne, og leveres ferdig montert med LM317, effektmotstand i ønsket verdi(avhengig av strøm, kan evt. montere potmeter m/ledning for variabel strømbegrensning), og skruterminaler inn og ut, av Phoenix MKDS2.5 type.