Forretningsidé

Konsulenttjenester

Virksomheten skal levere konsulenttjenester innen elektronikk design, utlegg av kretskort, teknisk programmering på PC eller embedded systemer, og produksjon av elektroniske prototyper evt. med mekanisk innkapsling.

Hovedsaklig vil disse tjenestene selges til industri og næringsvirksomheter som selv utvikler produkter, eller som leverer automasjonsystemer til annen industri. BEDKO AS vil i så tilfelle fungere som en underleverandør til sine kunder, og vil levere elektronikk som enten inngår i et produkt , eller levere komplette produkt som skal inngå i et automasjonsystem. Typiske produkter kan være styring av lys i lamper, hastighetsregulering på motorer, spesialtastatur, kontrollmoduler, datainnsamlingmoduler, o.l. BEDKO AS vil i disse tilfellene levere design og prototyper på et produkt/del av produkt som kunde siden vil eie/drifte.

Virksomheten vil i noen tilfeller levere enkle kontroll og styringsystemer til annen industri og næring. Typiske eksempler på dette vil være automatisk åpning og lukking av dører, telling av passasjer gjennom dører, overvåkning av enkle kraner, osv.


Produktutvikling

BEDKO AS vil designe egne produkter for salg, basert på egne ideer. Slike produkter vil i hovedsak være rettet mot samme type industri som konsulentvirksomheten. Typiske produkter vil være datainnsamlingmoduler, kontrollsystemer, industrielle kamera og belysningsystemer, produkter for automasjon og overvåkning av industrielle prosesser, prototype verktøy (deler som inngår i en prototype og er ment å lette utviklingsarbeid med nye produkter), o.l. Produktene vil også brukes i konsulentvirksomheten.


Salg og import

Virksomheten vil selge verktøy og deler, både egenutviklede og innkjøpt/importert, rettet mot virksomheter der det drives utvikling av produkter hvor det inngår elektronikk. Slike verktøy vil være rettet mot utvikling og prototyping. Typiske eksempler vil være programmeringsverktøy, måleinstrumenter, industrielle kamera, deler til prototyping, tilkoblingsinterface, produkter for utprøving av komponenter til et design, o.l. Innkjøpte/importerte deler og verktøy vil kunne inngå i leveranser av system designet for kunde som konsulent, eller i egenutviklede produkter.
Har du en ide, et produkt, eller et problem du trenger hjelp med?

Ta kontakt så kan vi hjelpe!